Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010
Jan Feb

Nberov odbor za pronalazak poslovnog ciklusa od 20.9.2010

U radu se istražuje i analizira problematika poslovnih ciklusa a posebice njihova obilježja, pravci i vremensko usklađivanje cikličkog ponašanja nekih. Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini. Prvo. Treće, u radu se analizira usklađenost poslovnih ciklusa u Europskoj uniji s aspekta BDP-a i.

Kroz B2B seriju smo do sada objasnili odrednice različitih makroekonomskih agregata, poput investicija i potrošnje. U radu se analiziraju hrvatski poslovni ciklusi s tri aspekta.

Author

Comments are disabled.


Related Posts